Inwestycja długoterminowa czy krótkoterminowa? Porównanie obu strategii

Inwestowanie na giełdzie to jeden z wielu sposobów na zarabianie pieniędzy. Jednak sposób inwestowania zależy od twoich preferencji, celów i odporności na ryzyko. Ten artykuł dotyczy dwóch podstawowych strategii inwestowania na giełdzie: długoterminowego i krótkoterminowego. Długoterminowe inwestowanie na giełdzie to strategia, w której inwestor kupuje aktywa i trzyma je przez długi okres czasu (zwykle lata lub dekady). Inwestować można w akcję, obligacje nieruchomości, metale szlachetne, a nawet w  klocki lego. Opcji jest mnóstwo. 

Wielu inwestorów stosuje strategię długoterminową, ponieważ wierzą, że inwestycje stają się z czasem bardziej wartościowe, a krótkoterminowe zmiany cen nie są znaczące. Inwestowanie długoterminowe wymaga cierpliwości, dyscypliny i wytrwałości.Wielu z nich też zaleca dywersyfikację portfela, czyli rozlokowywanie swoich pieniędzy na różne aktywa jak np. akcje czy nieruchomości. 

Zalety inwestycji długoterminowej

Mniej ryzykowne — inwestycje długoterminowe są mniej ryzykowne niż inwestycje krótkoterminowe, ponieważ krótkoterminowe zmiany cen nie mają znaczącego wpływu na zwrot z inwestycji.

Możliwość zysku z dywidendy  w przypadku np. inwestowania w akcje. inwestorzy długoterminowi często mają możliwość czerpania zysków z dywidend wypłacanych przez spółki, w które inwestują. Oznacza to, że inwestorzy mogą zarabiać na akcjach wypłacających dywidendę bez znaczącego wzrostu wartości.

Poświęcanie  mniejszej ilości czasu na analizę rynku — inwestorzy długoterminowi potrzebują mniej czasu na śledzenie zmian na rynku, ponieważ ich inwestycje są bardziej odporne na krótkoterminowe zmiany cen.  Oznacza to, że inwestorzy długoterminowi mają zdecydowanie więcej czasu na przemyślenie decyzji inwestycyjnych. Przy okazji działają z dużo mniejszymi emocjami. 

Krótkoterminowa strategia inwestycyjna to rodzaj strategii, w której inwestor próbuje sprzedać swoje aktywa w bardzo krótkim czasie, zwykle w ciągu kilku dni lub tygodni. Osoby, które analizują często rynki nazywa się  day-traderami.  Inwestorzy stosują tę strategię, ponieważ wierzą, że mogą przewidzieć i wykorzystać na swoją korzyść zmiany na rynku. 

Zalety inwestycji krótkoterminowych

Szybkie zyski – inwestorzy krótkoterminowi mogą osiągać szybkie zyski, jeśli potrafią dokładnie przewidzieć ruchy rynkowe i odpowiednio zainwestować. Wykorzystują oni grę na wzrostach i spadkach, analizują rynek i na tej podstawie podejmują decyzje.  Można w ten sposób np. łatwo sprzedać swoje udziały i przenieść inwestycję do bardziej dochodowej firmy.

Możliwość czerpania zysków ze zmienności rynkowej – Krótkotrwałe inwestowanie na np. giełdzie pozwala inwestorom czerpać zyski ze zmienności rynkowej. Inwestorzy krótkoterminowi mogą handlować w krótkim terminie bitcoinem, akcjami, a nawet udziały w spółkach, których wartość spada. Przeważnie sprzedają je, gdy wartość firmy rośnie.

Wymaga mniejszych inwestycji – Inwestycje krótkoterminowe zwykle wymagają mniejszych inwestycji niż inwestycje długoterminowe, ponieważ inwestorzy często kupują akcje po niskiej cenie i sprzedają, gdy cena wzrośnie o kilka punktów procentowych. Inwestorzy mogą również osiągać zyski przy mniejszych inwestycjach.

Wady inwestycji krótkoterminowych

Wyższe ryzyko — inwestycje krótkoterminowe są bardziej ryzykowne niż inwestycje długoterminowe. Dzieje się tak, ponieważ trzeba przewidywać zmiany rynkowe w krótkim czasie. Jest to trudne i wymaga dużo pracy. W ten sposób trzeba też częściej handlować, co zwiększa koszty transakcji, a tym samym ryzyko straty. 

Potrzeba również więcej czasu – inwestorzy krótkoterminowi muszą spędzać więcej czasu na śledzeniu ruchów rynkowych i analizowaniu spółek, w które inwestują. Oznacza to, że inwestorzy krótkoterminowi mają mniej czasu na przemyślenie decyzji inwestycyjnych i analizę spółek, w które inwestują.

Więcej podatków – inwestycje krótkoterminowe wiążą się z wyższymi podatkami niż inwestycje długoterminowe, ponieważ inwestorzy muszą płacić podatki od każdej transakcji.

W kilku słowach

Wybór między inwestycjami długoterminowymi i krótkoterminowymi zależy od preferencji, celów i skłonności do ryzyka. Inwestowanie długoterminowe wymaga cierpliwości, dyscypliny i wytrwałości, ale jest mniej ryzykowne i zapewnia stabilne zwroty w dłuższej perspektywie. Inwestycje krótkoterminowe są bardziej ryzykowne i wymagają więcej wiedzy i czasu, ale mogą przynieść natychmiastowy zwrot w krótkim czasie. Warto zauważyć, że niektórzy inwestorzy skutecznie łączą obie strategie, Inwestują część swojego kapitału na długi okres czasu, a część na krótki termin. W rezultacie korzystają zarówno z długoterminowej stabilności, jak i krótkoterminowych możliwości zysku.

Nie ma idealnej strategii inwestycyjnej na giełdzie, która byłaby odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Ważne jest, aby zrozumieć swoje cele i preferencje inwestycyjne oraz kształcić się w zakresie inwestowania. Ostatecznie inwestowanie  wymaga podejmowania decyzji w oparciu o fakty, a nie emocje.

 

 

Autor: Ariel Dąbrowski

0 komentarzy

Dodaj komentarz